10 Đoạn Code Hữu Dụng Cho Theme Flatsome

Trong bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn 1 số đoạn code hữu dụng cho theme Flatsome. Có thể giải quyết nhanh các vấn đề nhỏ lẻ có trong theme Flatsome.

Chuyển […] thành …

Từ bản Flatsome 3.6.x của flatsome bạn đã có thể sửa phần này tại customize. Hãy vào Flatsome -> Theme Options -> Blog (Như hình) sau đó tìm đến mục Blog Global và sửa phần Blog Excerpt Suffix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *