10 Đoạn Code Hữu Dụng Cho Theme Flatsome

Trong bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn 1 số đoạn code hữu dụng cho theme Flatsome. Có thể giải quyết nhanh các vấn đề nhỏ lẻ có trong theme Flatsome.

Chuyển […] thành …

Từ bản Flatsome 3.6.x của flatsome bạn đã có thể sửa phần này tại customize. Hãy vào Flatsome -> Theme Options -> Blog (Như hình) sau đó tìm đến mục Blog Global và sửa phần Blog Excerpt Suffix